Till startsidan

Vävnadsbanken i Lund

Hornhinnebanken i Lund är en del av Vävnadsbanken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som är en multivävnadsbank. Upptagningsområdet för ögonvävnad är hela den Södra Regionen och det finns ett väl utarbetat samarbete med transplantationsverksamheten för att även ögonvävnad ska kunna tillvaratas i samband med organdonationer. Ett nära samarbete med Rättsmedicinska avdelningen i Lund möjliggör donatorer av ögonvävnad från de som ska få en rättsmedicinsk obduktion.

Vävnadsbanken i Lund tillhandahåller förutom hornhinnor även hjärtklaffar, hud, senor, lårbenshuvud och hörselben för transplantation.

KONTAKT
e-post:
vavnadsbanken@skane.se
POSTADRESS
Skånes Universitetssjukhus Lund
Vävnadsbanken
Baravägen 37
221 85 Lund