Till startsidan

Hornhinnebanken i Lund

Hornhinnebanken i Lund är en del av Vävnadsbanken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som är en multivävnadsbank. Upptagningsområdet för hornhinnor är hela den Södra Regionen och ett nära samarbete med transplantationsverksamheten finns för att även hornhinnor ska kunna tillvaratas i samband med organdonationer.

Vävnadsbanken i Lund tillhandahåller förutom hornhinnor även hjärtklaffar, hud och hörselben för transplantation.

KONTAKT
e-post: vavnadsbanken@skane.se
POSTADRESS
Skånes Universitetssjukhus Lund
Vävnadsbanken
Baravägen 37
221 85 Lund