Till startsidan

Hornhinnebanken Örebro

Idag erhåller vi donerad vävnad från 8 st sjukhus i vår region, Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Karlstad, Falun, Uppsala, Västerås och Enköping. Vi har även samarbete med såväl nationella som Internationella Hornhinnebanker.
Beställning av Hornhinnor och transplantat kommer i huvudsak från Ögon Operation i Örebro. Där finns 3 st transplanterande kirurger anställda. Vi får även beställningar från andra Ögon avdelningar runt om i Sverige. Hornhinnebanken färdigställer även DMEK och DSAEK transplantat som levereras direkt till ögonoperation vid USÖ. Hornhinnebanken gör även tillvaratagande och beredning av amnion och sklera.
På USÖ finns koordinatorer som utreder lämpliga donatorer från USÖ, Lindesberg och Karlskoga. Övriga sjukhus i regionen utreder sina donatorer.

KONTAKT
e-post: Hornhinnebank@regionorebrolan.se

POSTADRESS
Universitetssjukhuset
Hornhinnebanken
M-huset våning 1
701 85 Örebro