Till startsidan

Hornhinnebanken Umeå

Hornhinneverksamheten

Verksamheten startade upp i nya lokaler för att klara regelverkets krav hösten 2012. Idag erhåller vi donerad vävnad från framförallt Umeå, Skellefteå och Sundsvall samt att vi har samarbete med nationella samt internationella hornhinnebanker. Vi har även samarbete med Rättsmedicin, Umeå. Hornhinnorna transplanteras vid Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus. Utredningar görs av vävnadsutredare, donationsansvariga sköterskor samt donationsansvarig läkare. Preparation och kvalitetskontroller utförs av legitimerade Biomedicinska analytiker. När donatorn även yttrat sin vilja i att donera till annat medicinskt ändamål tas vävnaden tillvara på Umeå universitet.
Vid hornhinnebanken tillvaratas även amnion och sklera för ögonspecifika operationer.

Läs mer om forskningsprojekt

Anläggningen och kvalitetssystem
Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Renrum (D klassat)
Donation och tillvaratagande av vävnad sker enligt SOSFS 2009:30
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

KONTAKT
e-post: berit.bystrom@regionvasterbotten.se

POSTADRESS
Vävnadsinrättningen
Hornhinnebanken
Blodcentralen Laboratoriemedicin By 6M
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå