Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

01
okt
2020

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

1-2 Oktober Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

01
okt
2020

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

1-2 Oktober OFO Mellansvergie Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. » Läs mer

14
okt
2020

Process and product characterization of ATMPs: an introduction

14 Oktober Kursen kommer att göras om till en webbutbildning  och det kommer mer information i slutet av september. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Inventering på landets intensivvårdsavdelningar

Mellan den 15 februari och 19 juni finns en enkät tillgänglig för besvarande. Enkäten syftar till att utröna om det inom svensk intensivvård finns potential (antal patienter) att införa DCD.

Enkäten är sänd till samtliga regionalt donationsansvariga läkare och sjuksköterskor för vidare befordran till samtliga DAL- och DAS.

Enkäten skickas ut inom ramen för DCD-projektet som är ett nationellt projekt som godkänts och finansieras av Vävnadsrådet – SKL.  DCD-projektet skall utreda möjligheter, behov samt skapa förutsättningar för ett införande av det som kallas kontrollerad DCD i Sverige.

Kontaktpersoner i händelse av frågor/oklarheter är i första hand varje regions RDAL och RDAS. I andra hand RDAL Stefan Ström, Uppsala-Örebro-regionen (stefan.strom@ltv.se eller 072/153 04 88) alternativt RDAS Hans Lindblom, Stockholm-Gotland-regionen (hans.lindblom@sodersjukhuset.se) eller 070/420 36 25.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt