Vävnadsrådet logo

ProSang

Vävnadsanpassning av ProSang

ProSang vävnad

ProSang vävnad är en vidareutveckling av ProSang transfusionsmedicin, se nedan.

Inom projektet anpassas ProSang så det kan hantera spårbarhet för alla celler och vävnader, förutom könsceller.

Vissa delar av verksamhetsstödet kommer också att kunna användas t ex hantering av beställning och svar på tester.

Anpassningar omfattar exempelvis:

 • att blodgrupp inte är ett krav
 • att etiketter anpassas i storlek
 • att koder för vävnader kan användas
 • att en alternativ identitet kan användas för donatorn
 • att nomenklaturen anpassas till vävnadsverksamhet

ProSang transfusionsmedicin

Systemet är ursprungligen utveckalt som ett spårbarhetssystem och verksamhetsstöd för transfusionsmedicin. Exempel på funktioner:

 • registrering av blodgivare och blodgivning (t ex godkänna blodgivare, hälsodeklaration, kallelse, tappning),
 • märkning av blodkomponenter med ISBT-128 kodsystem inklusive kontroll av märkningen,
 • hantering av beställning och mottagande av svar för blodsmitta,
 • registrering av frisläppning,
 • listor på lager,
 • reservation av blodkomponenter för mottagare och registrering av användning.

För transfusionsmedicin innehåller även ProSang ett omfattande beslutsstöd vid matchning av blodprodukter till en mottagare. Det finns även verksamhetsstöd som statistikfunktioner och debitering. En modul är utvecklad för immunologilaboratorier.

ProSang finns idag inom alla blodverksamheter i Sverige, utom i Region Skåne. Vid vissa landsting används ProSang även för hematopoetiska stamceller och ben.

Leverantör är Databyrån AB

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt