Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19 » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

06
maj
2021

EDHEP European Donor Hospital Education

6-7 Maj Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Mallar för årsrapport till IVO

IVO har efter diskussioner på Dialogmötet i höstas, tillsammans med vävnadsgrupperna i Vävnadsrådet, tagit fram nya blanketter med förklaringar till  årsrapporteringen. Förhoppningsvis ska denna bidra till att inrapporterade data blir tolkade korrekt. Se Dokument/Allmänna dokument

Det finns separata blanketter för stamceller  respektive könsceller och en gemensam för vävnader och övriga celler.  Mona Hansson på IVO är öppen för följdfrågor angående rapporteringen.

Den nya blanketten för årsrapportering ska användas som bilaga till den avsedda blanketten  i SOSFS 2009:31 – där anges kontaktuppgifter till vävnadsinrättningen.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt