Utbildning
10
dec
2020

EDHEP European Donor Hospital Education

10-11 December Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19 » Läs mer

17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Mallar för årsrapport till IVO

IVO har efter diskussioner på Dialogmötet i höstas, tillsammans med vävnadsgrupperna i Vävnadsrådet, tagit fram nya blanketter med förklaringar till  årsrapporteringen. Förhoppningsvis ska denna bidra till att inrapporterade data blir tolkade korrekt. Se Dokument/Allmänna dokument

Det finns separata blanketter för stamceller  respektive könsceller och en gemensam för vävnader och övriga celler.  Mona Hansson på IVO är öppen för följdfrågor angående rapporteringen.

Den nya blanketten för årsrapportering ska användas som bilaga till den avsedda blanketten  i SOSFS 2009:31 – där anges kontaktuppgifter till vävnadsinrättningen.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt