Vävnadsrådet logo

Mallar för årsrapport till IVO

IVO har efter diskussioner på Dialogmötet i höstas, tillsammans med vävnadsgrupperna i Vävnadsrådet, tagit fram nya blanketter med förklaringar till  årsrapporteringen. Förhoppningsvis ska denna bidra till att inrapporterade data blir tolkade korrekt. Se Dokument/Allmänna dokument

Det finns separata blanketter för stamceller  respektive könsceller och en gemensam för vävnader och övriga celler.  Mona Hansson på IVO är öppen för följdfrågor angående rapporteringen.

Den nya blanketten för årsrapportering ska användas som bilaga till den avsedda blanketten  i SOSFS 2009:31 – där anges kontaktuppgifter till vävnadsinrättningen.