Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

01
okt
2020

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

1-2 Oktober Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

01
okt
2020

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

1-2 Oktober OFO Mellansvergie Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. » Läs mer

14
okt
2020

Process and product characterization of ATMPs: an introduction

14 Oktober Kursen kommer att göras om till en webbutbildning  och det kommer mer information i slutet av september. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Mallar för årsrapport till IVO

IVO har efter diskussioner på Dialogmötet i höstas, tillsammans med vävnadsgrupperna i Vävnadsrådet, tagit fram nya blanketter med förklaringar till  årsrapporteringen. Förhoppningsvis ska denna bidra till att inrapporterade data blir tolkade korrekt. Se Dokument/Allmänna dokument

Det finns separata blanketter för stamceller  respektive könsceller och en gemensam för vävnader och övriga celler.  Mona Hansson på IVO är öppen för följdfrågor angående rapporteringen.

Den nya blanketten för årsrapportering ska användas som bilaga till den avsedda blanketten  i SOSFS 2009:31 – där anges kontaktuppgifter till vävnadsinrättningen.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt