Vävnadsrådet logo

Ny arbetsgrupp: VOG feces

Inom Vävnadsrådet har bildats en ny arbetsgrupp VOG feces för att arbeta med att skapa rutiner och rekommendationer nu när Fecal Microbiota Transplantation (FMT) börjar bli en behandling som involverar standardiserade friska orelaterade givare för att minska risken för smittöverföring från donatorn till mottagaren. 

Det har i Europa varit olika diskussioner om vart FMT hör hemma, men den samlade bedömningen är det bör klassas som vävnad.

Målet är att få fram rekommendationer för att FMT ska kunna användas på ett säkert sätt, det vill säga ta fram en lista över de grundläggande kraven om vad som bör vara testat när man använder feces från en orelaterad givare.

Arbetet med att ta fram rekommendationerna uppskattas till att ta cirka ett år. När själva grunden är lagd bör rekommendationerna uppdateras och revideras med jämna mellanrum för att ta höjd för nya erfarenheter och eventuellt leda fram till riktlinjer om ett sådant behov finns.

Kontaktperson:

Lena Serrander, överläkare, docent
Lena.Serrander@regionostergotland.se