Vävnadsrådet logo

Nya föreskrifter trädde i kraft 29 april 2017

Nya vävnadsföreskrifter från Socialstyrelsen trädde i kraft 29 april 2017

Dessa föreskrifter från Socialstyrelsen har reviderats och trätt i kraft i 29 april 2017.
Klicka på länkarna nedan så finner ni den senaste internetversionen av föreskrifterna!

OBS! Internetversionen presenterar föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller!

SOSFS 2009:30
SOSFS 2009:31
SOS 2009:32

Vill ni se vilka ändringarna som gjorts så klicka på nedan angivna länkar!

SOSFS 2009:30 med ändringar HSLF-FS 2017:34
SOSFS 2009:31 med ändringar HSLFS-FS 2017:35
SOSFS 2009:32 med ändringar HSLFS-FS 2017:36

Läkemedelsverket har reviderat LVFS 2008:12 vilket trädde i kraft 29 april 2017

Klicka på länken nedan och scrolla ned i listan till 2008 så finner ni föreskriften!

LVFS 2008:12