Vävnadsrådet logo

Nyhetsarkiv VOG Ben

Publicerat 2017-10-10

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka…

Publicerat 2016-12-08

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober…

Publicerat 2016-12-08

Donerade ben förhindrar amputationer

Projektet stöds av Vävnadsrådet. Läs artikeln…

Publicerat 2016-12-08

Utredning om donations- och transplantationsfrågor

Hittas här.

Publicerat 2016-12-08

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två…

Publicerat 2016-12-08

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang”…

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation