Utbildning
10
dec
2020

EDHEP European Donor Hospital Education

10-11 December Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19 » Läs mer

17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Organ

Organ som tillvaratas och används för transplantation är fr.a. njurar, lever, lungor, hjärta och bukspottkörtel. Socialstyrelsens föreskrifter om organ skiljer på:

  • donationsverksamhet, som omfattar identifiering av möjlig donator, utredning av samtycke och lämplighet samt beslut om tillvaratagande. och
  • transplantationsverksamhet, som omfattar både tillvaratagande och transplantation.

Verksamheten sker med beredskap dygnet runt och för samordning av åtgärderna svarar transplantationskoordinatorerna vid landets transplantationscentra.

Regelverken ställer krav på organens säkerhet och inkluderar krav på spårbarhetsregistrering. För användningen av organ finns tydliga regler om rapportering om slutlig användning och rapportering av eventuella biverkningar.

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt