Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19 » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

06
maj
2021

EDHEP European Donor Hospital Education

6-7 Maj Södra Sjukvårdsregionen Inställd pga. Covid-19.   » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Organ

Organ som tillvaratas och används för transplantation är fr.a. njurar, lever, lungor, hjärta och bukspottkörtel. Socialstyrelsens föreskrifter om organ skiljer på:

  • donationsverksamhet, som omfattar identifiering av möjlig donator, utredning av samtycke och lämplighet samt beslut om tillvaratagande. och
  • transplantationsverksamhet, som omfattar både tillvaratagande och transplantation.

Verksamheten sker med beredskap dygnet runt och för samordning av åtgärderna svarar transplantationskoordinatorerna vid landets transplantationscentra.

Regelverken ställer krav på organens säkerhet och inkluderar krav på spårbarhetsregistrering. För användningen av organ finns tydliga regler om rapportering om slutlig användning och rapportering av eventuella biverkningar.

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt