Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

01
okt
2020

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

1-2 Oktober Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

01
okt
2020

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

1-2 Oktober OFO Mellansvergie Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. » Läs mer

14
okt
2020

Process and product characterization of ATMPs: an introduction

14 Oktober Kursen kommer att göras om till en webbutbildning  och det kommer mer information i slutet av september. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Organ

Organ som tillvaratas och används för transplantation är fr.a. njurar, lever, lungor, hjärta och bukspottkörtel. Socialstyrelsens föreskrifter om organ skiljer på:

  • donationsverksamhet, som omfattar identifiering av möjlig donator, utredning av samtycke och lämplighet samt beslut om tillvaratagande. och
  • transplantationsverksamhet, som omfattar både tillvaratagande och transplantation.

Verksamheten sker med beredskap dygnet runt och för samordning av åtgärderna svarar transplantationskoordinatorerna vid landets transplantationscentra.

Regelverken ställer krav på organens säkerhet och inkluderar krav på spårbarhetsregistrering. För användningen av organ finns tydliga regler om rapportering om slutlig användning och rapportering av eventuella biverkningar.

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt