Vävnadsrådet logo

Rekommendation om stöd till nationella navelsträngsblodbanken i Göteborg

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat

att rekommendera landstingen och regionerna att till biobanken för navelsträngsblod betala 1,00 kronor per invånare och år under tre år med start januari 2016.

att varje landsting/region uppmanas att senast 1 maj 2016 anmäla till Sveriges Kommuner och Landsting hur rekommendationen har behandlats.

att navelsträngblodbanken under anslagsperioden redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att öka nyttjandegraden av insamlade celler