Vävnadsrådet logo

Om transplantationsverksamhet

Akademiska sjukhuset
Karolinska universitetssjukhuset

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes universitetssjukhus Malmö
Skånes universitetssjukhus Lund
Svensk transplantationsförening
Transplantation för diabetiker, Uppsala

Register för organtransplantationer

Scandiatransplant
Eurotransplant
European Liver Transplant Registry (ELTR)
Familial Amyloidotic Polyneuropathy World Transplant Register (FAPWTR)
International Islet Transplant Registry (IITR)
Intestinal Transplant Registry (ITR)