Vävnadsrådet logo

Länk till det inspelade Stormötet

Inspelningen är tillgänglig t.o.m. 7 april 2023.

Program

TidÄmneFöreläsare
8.30 – 10.00Kaffe och mingel
10.00 -10.20Välkommen. Vävnadsrådets uppdrag och organisation
Dagens syfte
Anna Björkland, ordförande Vävnadsrådet Mikael Wiberg, mötets moderator
Ulrika Vestin, handläggare SKR med ansvar för Vävnadsrådet
Namn ej klart, Avdelningschef SKR
10.20 – 10.35Nytt EU-förordningsförslag om Substanses of Human Origin (SoHO) – förändringar mot nuvarande direktiv samt EU:s tidsplanJan Forslid, regional vävnadssamordnare Örebro
10.35-10.40IT- paus 
10.40 – 11.20Frågor och svar från EU kommissionen om ny SoHO-förordningRepresentant DG SANTE’s team on substances of human origin
Deltar via länk
11.20 – 11.30Socialstyrelsens arbete med förslaget till SoHO-förordningLinda Savolainen, utredare, Lena Koepke Holmvall, jurist Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Nationellt Donationscentrum (NDC)
11.30 -12.30Lunch
12.30 – 12.45Hur kan Socialstyrelsen/NDC stödja utifrån uppdrag och verksamheternas behov?Anna Aldehag, enhetschef, Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, NDC
12.45-13.30IVO – resultat av inspektioner och allvarliga avvikelser samt statistik, rapportering, vävnader och blod IVO
13.30-14.30Paneldiskussion Hur vi arbetar med myndigheter i samverkan – verksamhetsföreträdare och myndigheterVävnadsrådets VOG ordförande eller företrädare för VOG, samt representanter för Socialstyrelsen.
14.30- 15.00Fika
15.00 – 15.20IVDR och MDR- Hur EU förordningar påverkar vävnadsinrättningar och blodcentralerJan Forslid, regional vävnadssamordnare Örebro
15.20 -15.50Nationella kris- och beredskapsplaner inom totalförsvaretTaha Alexandersson, Krisberedskapschef Socialstyrelsen
15.50 – 16.00Summering av dagenAnna Björkland, ordförande Vävnadsrådet
Mali Rosdahl, viceordförande Vävnadsrådet