Vävnadsrådet logo

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

19-20 Mars
OFO Mellansvergie. Inställd pga. Covid-19.