Vävnadsrådet logo

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

7-8 April
Arrangör: Södra Sjukvårdsregionen.