Vävnadsrådet logo

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

9-10 Mars
Arrangör: Södra Sjukvårdsregionen