Vävnadsrådet logo

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18-19 April
Arrangör: Södra Sjukvårdsregionen