Vävnadsrådet logo

Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

5-6 Oktober
Inställd kurs!

Tyvärr är kursen ¨Grundutbildning i donation för IVA-personal¨ den 5-6 oktober inställd då endast 2 läkare har anmält sig.

Kursen är utformad och anpassad för en jämn fördelning mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Det kommer att erbjudas en ny  kurs till våren och inbjudan kommer att läggas upp  på vävnadsrådets hemsida i slutet av oktober.  Då får vi hoppas att fler läkare anmäler sig till kursen.