Vävnadsrådet logo

Kurs i donation av ben- och senvävnad

23-24 Maj
Plats: Skogshem och Wijk, Lidingö