Vävnadsrådet logo

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars
Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig.