Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Temadag kring den sakkunniges roll vid ATMP-tillverkning inom landsting/region

Anmälan göres till Catharina Åkerlund, Nationell utbildningssamordnare catharina.i.akerlund@skane.se

Utbildningsort: Arlanda, Stockholm

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt