Vävnadsrådet logo

Temadag kring den sakkunniges roll vid ATMP-tillverkning inom landsting/region

Anmälan göres till Catharina Åkerlund, Nationell utbildningssamordnare catharina.i.akerlund@skane.se

Utbildningsort: Arlanda, Stockholm