Vävnadsrådet logo

Preimplantatorisk genetisk diagnostik – PGD i Sverige

5 Maj

Nationell kurs i Stockholm.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation