Vävnadsrådet logo

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars
Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021.