Vävnadsrådet logo

Specialkurs i vävnadsdonation

15-17 September
Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19.