Vävnadsrådet logo

Vävnadsseminarium för sydöstra sjukvårdsregionen 27-28 april

 

Vävnadsseminariet för sydöstra sjukvårdsregionen 27-28 april i Kosta var ett intressant och mycket uppskattat möte med över 40 deltagare inkl. föreläsare. Förutom det gemensamma mötet hade de som jobbar med ben ett eget halvdagsmöte. De gemensamma föreläsningarna var nationell samordning efter 2017, kvalitetsarbete på polisens forensiska verksamhet, godkänna celler och vävnad för användning, provtagning och odling vad ska ingå, en inspektörs perspektiv, ISBT-koder, ProSang, Linnéfiler, DAL, DOS, DOSS, DCD, räcker spermier och ägg, spåra och spara = arkivering och en utblick mot omvärlden. Det var även gruppdiskussioner relaterade till vissa av ovanstående föreläsningar. Bengruppen avhandlade bl.a. införande av ProSang i Jönköping, medicinskt ansvar nu och sen, arkivering, köp och sälj av caput och tillvaratagande av långa rörben.

/Gunilla Bergström
Vävnadssamordnare
Sydöstra sjukvårdsregionen