Kategorier

category.php

Publicerat 2020-05-20

Läkemedelsverket varnar för obeprövade cellbaserade terapier

Läkemedelsverket avråder patienter och allmänheten från användning av obeprövade och experimentella cellbaserade terapier. Behandlingarna har inte genomgått kliniska prövningar och därför är de inte godkända.

Publicerat 2018-05-14

Europarådets publicerade guide om kommersiell vinning i samband med donation

” Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts from living or… >> Läs mer

Publicerat 2017-06-20

Vävnadsseminarium för sydöstra sjukvårdsregionen 27-28 april

  Vävnadsseminariet för sydöstra sjukvårdsregionen 27-28 april i Kosta var ett intressant och mycket uppskattat möte med över 40 deltagare inkl. föreläsare. Förutom det gemensamma… >> Läs mer

Publicerat 2016-12-08

Ansökan om vävnadsmedel 2017

För info angående ansökan om vävnadsmedel 2017 se blankett, instruktioner och riktlinjer.

Publicerat 2016-12-08

Införandestöd för Prosang vävnad

Sökes på särskild blankett som hittas här.

Publicerat 2016-12-08

Rekommendation om stöd till nationella navelsträngsblodbanken i Göteborg

Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat att rekommendera landstingen och regionerna att till biobanken… >> Läs mer

Publicerat 2016-12-08

ProSang för benbanker

Som ett led i projektet Vävnadsanpassning av ProSang genomfördes i november ett regionmöte i Örebro för Uppsala-Örebro regionen samt Östergötland. Ett trettiotal besökare, från ortopedkliniker… >> Läs mer

Publicerat 2016-12-08

Ny guide för vävnadsinrättningar

Köp från www.edqm.eu/store som bok eller elektronisk kopia för en eller flera användare.

Publicerat 2016-12-08

Nytt verksamhetsstödsdokument gällande särläkemedel

Ett verksamhetsstödsdokument har tagits fram av Vävnadsrådet för att stödja cellterapiverksamheter då ansökan om klassificering som särläkemedel ska göras för ett läkemedel för avancerad terapi… >> Läs mer

Om vävnadsrådet

Vävnadsrådet utarbetar stöd till verksamheter inom områden där organ, vävnader, celler och blod hanteras. Här hittar du som arbetar inom dessa verksamheter bl.a. information om utbildningar, hjälp med att tolka regelverk, nationellt samordnade metoder och resultat av olika utredningar. Syftet är att underlätta implementering av lagar och föreskrifter.

ARBETSUTSKOTTET (AU)

Bereder och hanterar ärende till Vävnadsrådet. Samansatt av:
– Vävnadsrådets ordförande
– 7 regionala vävnadssamordnare
– 1 vävnadssamordnare som representerar mindre landsting

Vävnadsrådet

– Ordförande
– Regionala vävnadsamordnare
– Vävnadssamordnarerepresentant mindre landsting
– SKLrepresentant
– Ordförande från respektive verksamhetsområdesgrupp (VOG)

– Ben
– Blod
– Cell
– Hematopoetiska stamceller
– Hjärtklaffar
– Hornhinnor
– Könsceller
– Organ

Verksamhetsområdesgrupp (VOG)

– Ben
– Blod
– Cell (tidigare Hud samt Cellterapi)
– Hematopoetiska stamceller
– Hjärtklaffar
– Hornhinnor
– Könsceller
– Organ

Projektgrupper t.ex.

– IT
– Cellterapi

schema

Kontakt

Funktionsbrevlåda
info@vavnad.se

Kansliet:

Britt Arrelöv
Ordförande Vävnadsrådet
britt.arrelov@skr.se

Gunilla Blomstedt
Kanslist
Gunilla.Blomstedt@skr.se

 

Catharina Lindborg
Utbildningssamordnare och redaktör
catharina.lindborg@skane.se
076-648 63 16

Alla kontaktuppgifter

Sveriges Kommuner och Regioner