Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. av Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar

Kategorier

category.php

Inget att visa

 • Kategorier
 • Om vävnadsrådet

  Vävnadsrådet utarbetar stöd till verksamheter inom områden där organ, vävnader, celler och blod hanteras. Här hittar du som arbetar inom dessa verksamheter bl.a. information om utbildningar, hjälp med att tolka regelverk, nationellt samordnade metoder och resultat av olika utredningar. Syftet är att underlätta implementering av lagar och föreskrifter.

  ARBETSUTSKOTTET (AU)

  Bereder och hanterar ärende till Vävnadsrådet. Samansatt av:
  – Vävnadsrådets ordförande
  – 7 regionala vävnadssamordnare
  – 1 vävnadssamordnare som representerar mindre landsting

  Vävnadsrådet

  – Ordförande
  – Regionala vävnadsamordnare
  – Vävnadssamordnarerepresentant mindre landsting
  – SKLrepresentant
  – Ordförande från respektive verksamhetsområdesgrupp (VOG)

  – Ben
  – Blod
  – Cell
  – Hematopoetiska stamceller
  – Hjärtklaffar
  – Hornhinnor
  – Könsceller
  – Organ

  Verksamhetsområdesgrupp (VOG)

  – Ben
  – Blod
  – Cell (tidigare Hud samt Cellterapi)
  – Hematopoetiska stamceller
  – Hjärtklaffar
  – Hornhinnor
  – Könsceller
  – Organ

  Projektgrupper t.ex.

  – IT
  – Cellterapi

  schema

  Kontakt

  Funktionsbrevlåda
  info@vavnad.se

  Kansliet:

  Britt Arrelöv
  Ordförande Vävnadsrådet
  britt.arrelov@skr.se

  Gunilla Blomstedt
  Kanslist
  Gunilla.Blomstedt@skr.se

   

  Catharina Lindborg
  Utbildningssamordnare och redaktör
  catharina.lindborg@skane.se
  076-648 63 16

  Alla kontaktuppgifter

  Sveriges Kommuner och Regioner