Vävnadsrådet logo

Nyhetsarkiv VOG Könsceller

Publicerat 2016-12-08

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober…

Publicerat 2016-12-08

Aktuellt om assisterad befruktning

Vävnadsrådet har inrättat en arbetsgrupp…

Publicerat 2016-12-08

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två…

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation