Vävnadsrådet logo

Utbildning

Föredrag på en utbildning.

Ansvaret att ge utbildning åligger vårdgivarna och SKR har ansvaret för utbildning och även ansvaret för den delfinansiering av utbildningarna som Socialstyrelsen tidigare stod för.
Vävnadsrådet har tagit fram kurser som SKR stöder ekonomiskt. För dessa kurser har målbeskrivningar och kvalitetskrav fastställts Se alla våra utbildningar.

 

Kurser kan komma att ställas in med 6 veckors varsel pga. av rådande läge gällande COVID-19. Vi följer Folkhälsomyndigheternas Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. När kursledningarna har beslutat om respektive kurs blir av eller blir inställd, får samtliga personer som har anmält sig till de olika kurserna informationen via mail.  Informationen kommer även att läggas upp under aktuella utbildningar.   

Föredrag på en utbildning.

Aktuella utbildningar

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt