Till startsidan

Kurser

Föredrag på en utbildning.

Vävnadsrådet delfinansierar kurser inom organ- och vävnadsdonation och har tagit fram kurser som Vävnadsrådet stöder ekonomiskt. För dessa kurser har målbeskrivningar och kvalitetskrav fastställts. För att kursen ska erhålla ekonomiskt bidrag från Vävnadsrådet skall kursplanens delmål vara uppfyllda. Utöver dessa kurser kommer Vävnadsrådet vid behov att godkänna och ge ekonomiskt bidrag till donationsrelaterade kurser som anses nödvändiga.

 Se alla våra kurser.

Föredrag på en utbildning.

Aktuella kurser