Vävnadsrådet logo

Utbildning

Föredrag på en utbildning.

Ansvaret att ge utbildning åligger vårdgivarna och SKL har ansvaret för utbildning och även ansvaret för den delfinansiering av utbildningarna som Socialstyrelsen tidigare stod för.
Vävnadsrådet har tagit fram kurser som SKL stöder ekonomiskt. För dessa kurser har målbeskrivningar och kvalitetskrav fastställts Se alla våra utbildningar.

Vår grundläggande webbutbildning i donation finns här.

Föredrag på en utbildning.

Aktuella utbildningar

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt