Vävnadsrådet logo

Utbildning

Föredrag på en utbildning.

Vävnadsrådet delfinansierar utbildningar inom organ- och vävnadsdonation och har tagit fram kurser som SKR stöder ekonomiskt. För dessa kurser har målbeskrivningar och kvalitetskrav fastställts. För att kursen ska erhålla ekonomiskt bidrag från Vävnadsrådet skall kursplanens delmål vara uppfyllda. Utöver dessa kurser kommer Vävnadsrådet vid behov att godkänna och ge ekonomiskt bidrag till donationsrelaterade kurser som anses nödvändiga. 

 Se alla våra utbildningar.

Kurser kan komma att ställas in med 6 veckors varsel pga. av rådande läge gällande COVID-19. Vi följer Folkhälsomyndigheternas Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. När kursledningarna har beslutat om respektive kurs blir av eller blir inställd, får samtliga personer som har anmält sig till de olika kurserna informationen via mail.  Informationen kommer även att läggas upp under aktuella utbildningar.   

Föredrag på en utbildning.

Aktuella utbildningar