Vävnadsrådet logo

Alla dokument

Här finner du alla våra aktuella dokument. För gamla inaktuella dokument som ej är sökbara, se vårt dokumentarkiv.

Blanketter
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument Sammanfattande bedömning av preumtiv donator version 1.2   Ladda ned 2022-12-12
PDF-dokument Personliga uppgifter om donator av ägg eller spermier ver1.1   Ladda ned 2022-12-12
PDF-dokument Särskild journal för donator av ägg eller spermier version 1.2   Ladda ned 2022-12-12
PDF-dokument Första kontakt med presumtiv donator ver1.1   Ladda ned 2022-12-12
Word-dokument Tredjepartsdonator Psykosocial bedömning av presumtiv donator checklista ver 1.1   Ladda ned 2022-06-22
PDF-dokument 21-0402 VR Hälsodeklaration 2 för donator av ägg eller spermier A   Ladda ned 2022-01-28
PDF-dokument 21-0402 VR Hälsodeklaration 1 för äggdonator C   Ladda ned 2022-01-28
PDF-dokument 21-0402 VR Hälsodeklaration 1 för spermiedonator A   Ladda ned 2022-01-28
PDF-dokument IVO årsrapport könsceller inompars bilaga 1a   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument IVO Årsrapport för äggdonation bilaga 1c   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument IVO årsrapport för spermiedonation bilaga 1b   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Donatorrapport kardiovaskulär vävnad ver 7 2021-12-06   Ladda ned 2022-12-13
PDF-dokument Bentransplantation-Bilaga-17.1-Exempel-Tillvarataganderapport-autolog-användning   Ladda ned 2021-11-02
Word-dokument Hälsodeklaration 2 för donator av ägg eller spermier version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Hälsodeklaration 1 för spermiedonator version 2.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Hälsodeklaration 1 för äggdonator version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Utlämnande och transport av könsceller vävnad 1.1 engelskaGB   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Utlämnande och transport av könsceller vävnad 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Rekvisition av könsceller och vävnad version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Tredjepartsdonator: Återrapportering av barn efter tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Matchningsinformation för donator av ägg- och spermiedonator   Ladda ned 2021-10-28
Broschyrer och information
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre pojkar (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr_Frysa dina spermier – yngre_svenska   Ladda ned 2017-11-27
Rapporter och riktlinjer
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument ISBT-koder VOG ÖV 1.0   Ladda ned 2022-10-28
Word-dokument Kontraindikationer VOG hornhinnor 2.0   Ladda ned 2022-10-28
PDF-dokument Rekommendation av riktlinjer för PGD VOG Könsceller   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos vuxna version 1.0   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Svenska gametbanksprojektet Slutrapport 1.0   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Assisterad befruktning maj 2014 med bilagor   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Krav på donatorers lämplighet vid donation av hjärtklaffar ver 6.0 2021-12-06   Ladda ned 2021-12-07
PDF-dokument Gamit rapport till Vävnadsrådet mars 2013   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Luftkvalitet Vävnadsområde Könsceller   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Donation av könsceller från tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos unga (003)   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Vävnadsrådets stöd vid väsentlig förändring slutlig version Vävadsrådet 19 maj 2021   Ladda ned 2021-11-09
PDF-dokument Bakgrund till ekonomiskt ersättningsystem efter organdonation i Sverige   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Ersättning don sjukhus och organ per år för DBD repektive DCD, rev. 2021-04-07   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Riktlinjer handläggning vävnadsdonation hjärtklaffar ver 5.0 2020-10-20   Ladda ned 2021-11-09
PDF-dokument Kassationskriterier för hjärtklaffar ver 4.0 2020-10-20   Ladda ned 2021-11-09
PDF-dokument Permanent DCD-protokoll, version 2-0   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Kvalitetsindikatorer organdonation avlidna. Version 2.0   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Europarådets vägledning om kvalitet och säkerhet vid organ- och vävnadstransplantation och donation, sammanfattning   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Rekommendation för kopplad spårbarhet   Ladda ned 2022-05-18
Word-dokument Mall: Kvalitetshandbok, bilaga 3, Egenkontroll (avliden)   Ladda ned 2022-05-18
Word-dokument Mall: Kvalitetshandbok, bilaga 2, Egenkontroll (levande)   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 3 Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning – organdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 13 Bedömning av allvarliga avvikande händelser och biverkningar – vävnad   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 12 Protokoll för egenkontroll vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 11 Mätetal för vävnadsdonation avlidna   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 9 Skriftligt dokumenterade rutiner – vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 10 Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning – vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 8 Avtal om utredning för vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 6 Bedömning av allvarliga händelser och biverkningar – organ   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 7 Donation från avlidna – upptäckt av anmälningspliktig sjukdom.   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok bilaga 5 Verksamhetsplan och verksamhetsrapport för donation   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Donation av könsceller från tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning för donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 1 Upprättande av dokument för donationsfrämjande åtgärder och om DAL och DAS   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Förstudierapport GamIT+   Ladda ned 2021-12-10
Övrigt
Typ » Titel » Senast ändrad
Excel-dokument Kontaktpersoner köp av benvävnad 2022-12-08   Ladda ned 2022-12-12
PDF-dokument Tillvarataganderapport allogen benvävnad serologi   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tillvarataganderapport allogen benvävnad serologi och PCR   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Samtycke till allogen benvävnadsdonation   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Intervjufrågor till hälsodeklarationen allogen benvävnad   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Hälsodeklaration donator av allogen benvävnad   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tillståndskarta för hälso- och sjukvård   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument DCD slutrapport hemsidan   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 9, slutrapport DCD, utbildnings- och kursplan   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 8, slutrapport DCD, Socialstyrelsen   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 7, slutrapport DCD, inventering 2018   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 6, slutrapport DCD, projektplan   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 5, slutrapport DCD, djupintervjuer närstående   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 4, slutrapport DCD, sammanfattning fokusgrupper   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 3, slutrapport DCD, DMC   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 2, slutrapport DCD, inventering 2016   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga 1, slutrapport, DCD-protokoll   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Fokusgrupper DCD personal, i sin helhet, efter pilotåret   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Fokusgrupper DCD personal, före pilotår   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Permanent DCD-protokoll, version 2-0   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument 1.5 DCD Projektplan   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument GAPP Newsletter 2   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Donationspärm DCD framsida o innehåll version 1.9   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Offentlig presentation donation efter cirkulationsstillestand 8 okt 19   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Preliminär slutrapport DCD   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Rapport DMC Säkerhetskommittén   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument 2019-03-12 Minnesant – Projektmöte nr. 16 – reviderad 190403   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Bentransplantation från levande donator metodbeskrivning 2.2 181205   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Offentlig broschyr mars 2018 – donation efter cirkulationsstillestånd   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Kommentarer – Angående Socialdepartementets senaste uttalande   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Rapport från no touch-konferens 2017-08-31   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Dokumentmall Vävnadsrådet SVE   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Rapport_Hälsoekonomi_DCD_april_2017   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga till rapport donation från avlidna – etiska aspekter   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Rapport Donation från avlidna – etiska aspekter   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Anteckningar och åhörarkopior, Offentlig presentation DCD   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Nationella och regionala utbildningar då SKL var delfinansiär våren 2016   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Årsrapport till IVO-vävnader   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Tillstånd för tillverkning och användning av läkemedel för avancerad terapi (ATMP)   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Tillstånd vid hantering av vävnader och celler för transplantation, ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Särläkemedel ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Regelverk ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Tillvarataganderapport RMV ver. 4.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tillvaratagande av allogena sentransplantat   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Sammanfattning av regelverk för organ, vävnader, celler och blod   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Att anordna en kurs   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Projektdirektiv SKL Nationell Vävnadssamordning – Cellulära Terapier   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Projektplan SKL Nationell vävnadssamordning – Cellulära terapier   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument National Strategy for the Development of Clinical Cell Therapy in Sweden   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Handlingsplanen för donation   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bentransplantation-Bilaga-17.1-Exempel-Tillvarataganderapport-autolog-användning   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 15.1 Avvikande händelse och biverkningar   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 12.2b Exempel ledningens genomgång Kalmar   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 12.1e Exempel egenkontroll Stockholms läns landsting   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 12.2a Exempel ledningens genomgång Västra Götalandsregionen   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 12.1d exempel egenkontroll Västra Götalandsregionen   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 8.3 Temperaturvalidering   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 8.1 Mall transportsedel   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 8.2 Temperaturvalidering av transportboxar   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Allogen bentransplantation Bilaga 6.1 Mall användarerapport vid transplantation av benvävnad   Ladda ned 2021-10-28