Vävnadsrådet logo

Alla dokument

Här finner du alla våra aktuella dokument. För gamla inaktuella dokument som ej är sökbara, se vårt dokumentarkiv.

Bilagor till metodbeskriving
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument Donationspärm DCD framsida o innehåll version 1.9   Ladda ned 2024-01-25
Blanketter
Typ » Titel » Senast ändrad
Word-dokument Rekvisition av könsceller och vävnad version 1.2   Ladda ned 2023-04-14
PDF-dokument Personliga uppgifter om donator av ägg eller spermier ver1.2   Ladda ned 2023-02-21
PDF-dokument Sammanfattande bedömning av preumtiv donator version 1.2   Ladda ned 2022-12-12
PDF-dokument Särskild journal för donator av ägg eller spermier version 1.2   Ladda ned 2022-12-12
PDF-dokument Första kontakt med presumtiv donator ver1.1   Ladda ned 2022-12-12
Word-dokument Tredjepartsdonator Psykosocial bedömning av presumtiv donator checklista ver 1.1   Ladda ned 2022-06-22
PDF-dokument 21-0402 VR Hälsodeklaration 2 för donator av ägg eller spermier A   Ladda ned 2022-01-28
PDF-dokument 21-0402 VR Hälsodeklaration 1 för äggdonator C   Ladda ned 2022-01-28
PDF-dokument 21-0402 VR Hälsodeklaration 1 för spermiedonator A   Ladda ned 2022-01-28
PDF-dokument IVO årsrapport könsceller inompars bilaga 1a   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument IVO Årsrapport för äggdonation bilaga 1c   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument IVO årsrapport för spermiedonation bilaga 1b   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Hälsodeklaration 2 för donator av ägg eller spermier version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Hälsodeklaration 1 för spermiedonator version 2.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Hälsodeklaration 1 för äggdonator version 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Utlämnande och transport av könsceller vävnad 1.1 engelskaGB   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Utlämnande och transport av könsceller vävnad 1.1   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Tredjepartsdonator: Återrapportering av barn efter tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tredjepartsdonator: Matchningsinformation för donator av ägg- och spermiedonator   Ladda ned 2021-10-28
Broschyrer och information
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument Folder-Donation 230129   Ladda ned 2023-02-07
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg äldre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina ägg yngre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre pojkar (Suomalainen)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (Español)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (English)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier yngre (عربي)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr Frysa dina spermier äldre (Svenska)   Ladda ned 2021-09-30
PDF-dokument Broschyr_Frysa dina spermier – yngre_svenska   Ladda ned 2017-11-27
Metodbeskrivning
Typ » Titel » Senast ändrad
Word-dokument Bilaga 1.2 Följdfrågor till hälsodeklarationen 2024-04-11   Ladda ned 2024-04-23
Word-dokument Metodbeskrivning bentransplantation från levande donator 2024-04-11   Ladda ned 2024-04-23
Word-dokument Bilaga 15.1 Allvarlig avvikande händelse 2024-04-11   Ladda ned 2024-04-23
Word-dokument Bilaga 1.1. Hälsodeklaration 2024-04-11   Ladda ned 2024-04-23
Word-dokument Bilaga 1.3 Samtycke till benvävnadsdonation 2023-10-23   Ladda ned 2023-10-23
Word-dokument Bilaga 2.1.a Tillvarataganderapport allogen benvävnad serologi och PCR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 2.1.b Tillvarataganderapport allogen benvävnad serologi 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 6.1.a Användanderapport allogen benvävnad VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 6.1.b Användarrapport allogen benvävnad VI SLL 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 8.1 Transportsedel 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 8.2 Validering av transportboxar 2010   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 8.3 Validering temperatur vävnad transport 2015   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 12.1 Egenkontroll levande donator 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 12.2 Ledningens genomgång 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.a Tillvarataganderapport autolog benlambå VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.b Processjournal autolog benlambå VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.c Användanderapport autolog benlambå VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.d Tillvarataganderapport och användarrapport autolog benlambå RS 2023-04-21 2022   Ladda ned 2023-05-23
Rapporter och riktlinjer
Typ » Titel » Senast ändrad
Word-dokument Kostnadskalkyl för donationsprocessen för caputben i Region Stockholms vävnadsinrättning (002)   Ladda ned 2024-05-28
PDF-dokument Donatorrapport ver 9 2024-05-20   Ladda ned 2024-05-20
PDF-dokument Riktlinjer till Dig som skall handlägga vävnadsdonation/hjärtklaffar   Ladda ned 2024-05-20
PDF-dokument Ersättning don sjukhus och organ per ar för DBD_DCD 2023-11-28   Ladda ned 2023-12-19
PDF-dokument Kassationskriterier för hjärtklaffar   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Karensregler COVID 19 VOG ben 2023-02-27   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Tillvaratagande av allogena sentransplantat ÖSD 2013   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Vävnadsrådets stöd vid väsentlig förändring 20210519   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Krav på donatorers lämplighet vid donation av kardiovaskulär vävnad ver 6.1 230222   Ladda ned 2023-02-23
PDF-dokument Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos vuxna version 1.0   Ladda ned 2023-02-09
PDF-dokument ISBT-koder VOG ÖV 1.0   Ladda ned 2022-10-28
Word-dokument Kontraindikationer VOG hornhinnor 2.0   Ladda ned 2022-10-28
PDF-dokument Rekommendation av riktlinjer för PGD VOG Könsceller   Ladda ned 2021-12-10
Word-dokument Svenska gametbanksprojektet Slutrapport 1.0   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Assisterad befruktning maj 2014 med bilagor   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Gamit rapport till Vävnadsrådet mars 2013   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Luftkvalitet Vävnadsområde Könsceller   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos unga (003)   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bakgrund till ekonomiskt ersättningsystem efter organdonation i Sverige   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument DCD slutrapport hemsidan   Ladda ned 2023-12-06
PDF-dokument Bilaga 9, slutrapport DCD, utbildnings- och kursplan   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 8, slutrapport DCD, Socialstyrelsen   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 7, slutrapport DCD, inventering 2018   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 6, slutrapport DCD, projektplan   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 5, slutrapport DCD, djupintervjuer närstående   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 4, slutrapport DCD, sammanfattning fokusgrupper   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 3, slutrapport DCD, DMC   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 2, slutrapport DCD, inventering 2016   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Bilaga 1, slutrapport, DCD-protokoll   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Fokusgrupper DCD personal, i sin helhet, efter pilotåret   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Fokusgrupper DCD personal, före pilotår   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Permanent DCD-protokoll, version 2-0   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument 1.5 DCD Projektplan   Ladda ned 2024-01-25
PDF-dokument Kvalitetsindikatorer organdonation avlidna. Version 2.0   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Rekommendation för kopplad spårbarhet   Ladda ned 2022-05-18
Word-dokument Mall: Kvalitetshandbok, bilaga 3, Egenkontroll (avliden)   Ladda ned 2022-05-18
Word-dokument Mall: Kvalitetshandbok, bilaga 2, Egenkontroll (levande)   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Donation av könsceller från tredjepartsdonator   Ladda ned 2021-12-10
PDF-dokument Förstudierapport GamIT+   Ladda ned 2021-12-10
Övrigt
Typ » Titel » Senast ändrad
Excel-dokument Kopia av kontaktpersoner köp av benvävnad uppdaterad 2024-01-29   Ladda ned 2024-01-29
PDF-dokument Tillståndskarta för hälso- och sjukvård   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument GAPP Newsletter 2   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Offentlig presentation donation efter cirkulationsstillestand 8 okt 19   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Preliminär slutrapport DCD   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Rapport DMC Säkerhetskommittén   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument 2019-03-12 Minnesant – Projektmöte nr. 16 – reviderad 190403   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Offentlig broschyr mars 2018 – donation efter cirkulationsstillestånd   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Kommentarer – Angående Socialdepartementets senaste uttalande   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Rapport från no touch-konferens 2017-08-31   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Rapport_Hälsoekonomi_DCD_april_2017   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Bilaga till rapport donation från avlidna – etiska aspekter   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Rapport Donation från avlidna – etiska aspekter   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Anteckningar och åhörarkopior, Offentlig presentation DCD   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Nationella och regionala utbildningar då SKL var delfinansiär våren 2016   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Tillstånd för tillverkning och användning av läkemedel för avancerad terapi (ATMP)   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Tillstånd vid hantering av vävnader och celler för transplantation, ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Särläkemedel ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Regelverk ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Tillvarataganderapport RMV ver. 4.0   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Sammanfattning av regelverk för organ, vävnader, celler och blod   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Att anordna en kurs   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Projektdirektiv SKL Nationell Vävnadssamordning – Cellulära Terapier   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Projektplan SKL Nationell vävnadssamordning – Cellulära terapier   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument National Strategy for the Development of Clinical Cell Therapy in Sweden   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Handlingsplanen för donation   Ladda ned 2021-10-28